Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”