Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”