„Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”