Nasza Biblioteka

Rozejrzyj się po naszej bibliotece

BLASKI I CIENIE GMINNEJ BIBLIOTEKI W PIERZCHNICY W LATACH 1957 - 2017


Zobacz

* Podane wartości pochodzą z 2014 r.

Zarys historyczny

Poznaj historię naszej biblioteki
 • 1957 r.

  Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy została założona przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chmielniku w 1957r. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z 28 listopada 1957r. i dotyczy pozycji: Adam Asnyk – „Wybór poezji”. Księgozbiór umieszczono w lokalu należącym do Gromadzkiej Rady Narodowej. Wyposażenie biblioteki składało się z 1 regału zamykanego, stolika i krzesła. Pierwszy księgozbiór przekazany przez Bibliotekę w Chmielniku wynosił 134 wol. Gromadzka Biblioteka Publiczna w Drugni przekazała 574 wol., dzięki czemu księgozbiór na koniec 1957r. wynosił 708 wol. Korzystało z niego 30 czytelników wypożyczając 60 książek. Bibliotekarz Pani Maria Żubrowska pracowała 4 godziny dziennie. Od 1958r. biblioteka zorganizowała punkty biblioteczne: 1958r. – w Osinach, 1959 r. - w Pierzchniance. Na koniec 1959 r. księgozbiór liczył 1443 wol.
 • 1960 r.

  Biblioteka została przeniesiona do prywatnego budynku przy ul. Kościelnej 12. Zajmowała 2 pomieszczenia o powierzchni 38m2. W jednym z nich urządzono czytelnię z 12 miejscami a w drugim magazyn książek wraz z wypożyczalnią. Biblioteka w Chmielniku z własnego budżetu zakupiła do czytelni 3 stoliki, krzesła i regał na czasopisma.
 • 1961 r.

  Następuje reorganizacja Rad Narodowych. Powiat Chmielnik ulega likwidacji a Gromada Pierzchnica należy do powiatu Busko-Zdrój. Księgozbiór biblioteki liczył 2365 wol. i zarejestrowanych 215 czytelników, którzy wypożyczyli 3826 wol.
 • 1963 r.

  Zwiększono liczbę godzin pracy biblioteki do 6-ciu godzin. W latach 1957 – 1965 często zmieniała się obsada personalna. Mimo tego stale wzrastała ilość księgozbioru i liczba czytelników. W 1965 r. stanowisko kierownika biblioteki obejmuje Pani Janina Dyraga, która z biblioteką związana była do 1990 r.
 • Styczeń 1970 r.

  Biblioteka zostaje przeniesiona do nowego prywatnego lokalu, który mieści się w Rynku. Lokal jest 2-u izbowy o powierzchni 47 m2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.1970 r. wynosił 4149 wol. W tym czasie biblioteka łącznie z punktami bibliotecznymi zarejestrowała 600 czytelników i wypożyczyła 8399 wol. Najliczniejszą grupę czytelników stanowiła młodzież, rolnicy i pracownicy umysłowi.
 • Lata 70-te

  W latach 70-tych do czytelni biblioteki były prenumerowane następujące czasopisma: Słowo Ludu, Trybuna Ludu, Tygodnik Kulturalny, Materiały i zagadnienia, Problemy, Myśl Współczesna, Plon, Nowe Rolnictwo, Przegląd Hodowlany, Przysposobienie Rolnicze, Agrochemia, Gospodyni Wiejska.
 • 1973 r.

  W wyniku zmian administracyjnych Gmina Pierzchnica swym zasięgiem obejmuje 17 wsi, które zamieszkuje 6326 mieszkańców. W dniu 1.01.1973r. Gromadzka Biblioteka w Pierzchnicy zmieniła nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pierzchnicy. Sieć placówek na terenie gminy składała się z 3 bibliotek: 1 gminnej i 2-ch filii Maleszowej i Drugni i 11 punktów bibliotecznych. Ta sieć placówek stwarzała możliwość korzystania z biblioteki każdemu mieszkańcowi gminy. W Pierzchnicy i Drugni kierownicy byli na etacie a w filii w Maleszowej na ryczałcie. Tylko biblioteka w Pierzchnicy miała dobre warunki. Lokal w Drugni ze względu na mały metraż i zagrzybienie nie nadawał się do obsługi czytelników, lokal w Maleszowej nie posiadał elektryczności. Księgozbiór bibliotek w omawianym okresie wynosił 13813 wol.
 • 1983 r.

  Nadzór i instruktaż nad Biblioteką Publiczną w Pierzchnicy obejmuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. W 1984r. zlikwidowano filię w Drugni, księgozbiór przeniesiono do utworzonej filii w Skrzelczycach.
 • Listopad 1986 r.

  GBP w Pierzchnicy zostaje przeniesiona do nowego lokalu, który znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierzchnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 100 m2. Zostaje zatrudniony 2-gi pracownik. W 1989 r. ponownie powstała filia w Drugni. Mieściła się w budynku Remizy Strażackiej. W latach 80-tych GBP w Pierzchnicy była w dobrej sytuacji finansowej. Prenumerowano łącznie 35 tytułów czasopism, były także duże zakupy książek i tak w1986 – 3306 wol. a 1988r.-2723 wol. W 1989 r. biblioteka łącznie z filiami i punktami posiadała 35639 wol.
 • Lata 90-te

  Następuje duży spadek czytelnictwa. Najniższy osiągnął w 1992r. gdyż zarejestrowano tylko 466 czytelników. Z braku pomieszczeń została zlikwidowana filia w Maleszowej a księgozbiór filii w Skrzelczycach został przeniesiony do szkoły. W 1992 r. filia w Drugni zostaje przeniesiona z pomieszczeń OSP do budynku Przedszkola. Powierzchnia użytkowa nowego pomieszczenia to 55 m2, mieści się bliżej szkoły i wzrasta liczba czytelników z 90 do 166.
 • 6 Maj 1999 r.

  Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy przeniosła się do nowego lokalu w kompleksie szkolnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, o powierzchni 240 m² i funkcjonuje w tym miejscu do dziś. Swym zasięgiem obejmuje miejscowości z terenu gminy Pierzchnica. Lokal placówki został przystosowany do jej potrzeb. Wydzielono pomieszczenia na czytelnię, wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Pozostałe pomieszczenia zaadaptowano na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.
 • 8 Listopad 2000 r.

  Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy działa jako samodzielna instytucja kultury, jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem I – 4011/1/2000 z dn. 8.11.2000 r. Działa w oparciu o Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Finansowana jest z dotacji gminnych oraz z dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Placówką zarządza kierownik i odpowiada za całokształt jej działalności.
 • 14 grudnia 2007 r.

  Jubileusz 50 – lecia biblioteki. W obchodach uczestniczyły władze gminne, bibliotekarze i instruktorzy z Wojewódzkiej Biblioteki w Kielcach oraz pracownicy biblioteki i zaproszeni goście. Od 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy prowadzi dwie świetlice wiejskie w Skrzelczycach i Pierzchnicy, zatrudnia dwóch organizatorów-wychowawców.
 • Październik 2012 r.

  Zakupiono i zainstalowano program MAK+ na dzień 31.12.2014 wprowadzono 6500 książek tj. 26% ogółu zbiorów.
 • Grudzień 2014 r.

  Księgozbiór biblioteki w Pierzchnicy liczy 24 851 woluminów. Biblioteka gromadzi pozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury popularno- naukowej i beletrystyki , lektury szkolne, materiały dotyczące regionu, czasopisma. W 2014 zarejestrowano 1112 czytelników, którzy wypożyczyli 17 805 książek. Co roku przybywa ok. 1000 książek.