Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy realizuje zadanie ,,Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego jako alternatywnej formy spędzania czasu dzieci i młodzieży, wolnej od alkoholu i innych używek”