Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”