15 czerwca 2021

Spotkania informacyjne w sprawie rekrutacji do projektu

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci z terenu gminy Pierzchnica na spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji do projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”: W Świetlicy Aktywator… Czytaj wiecej Spotkania informacyjne w sprawie rekrutacji do projektu
15 czerwca 2021

Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Warszawie

Projekt „Niepodległość to cenny dar” przewiduje zapoznanie uczestników projektu z miejscami na których swój ślad zostawił Marszałek Józef Piłsudski. Naszym celem jest  spacer z przewodnikiem po… Czytaj wiecej Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Warszawie
11 czerwca 2021

Warsztaty taneczne i muzyczne w ramach projektu „Niepodległa to cenny dar”

Nadszedł czas realizacji projektu „Niepodległa to cenny dar”. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Pierwsze spotkania za… Czytaj wiecej Warsztaty taneczne i muzyczne w ramach projektu „Niepodległa to cenny dar”
3 czerwca 2021

Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”

Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka… Czytaj wiecej Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”