Od 2012 roku wprowadzamy nasz księgozbiór
do elektronicznego katalogu.

Nasze świetlice

Odwiedź nasze świetlice

Aktualności

Bądź z nami na bieżąco
21 czerwca 2021

21 czerwca DZIEŃ MUZYKI

Według przekazów biblijnych twórcą muzyki był Jubal, którego określa się mianem przodka wszystkich grających na lirze i flecie. Mitologia rzymska za autora muzyki uważa się Merkurego,…
21 czerwca 2021

Książki w plenerze na Dniu Dziecka

Podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka  zorganizowanego przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy dnia 17 czerwca 2021 r. biblioteka zorganizowała stoisko czytelnicze. Książki o tematyce dawnych, zapomnianych…
18 czerwca 2021

WYNIKI KONKURSU PT. “MÓJ PRZYJACIEL”

Dnia 17 czerwca 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs literacki i plastyczny pt. “Mój przyjaciel”. Komisja w składzie: Małgorzata Markiewicz, Danuta Leszczyńska i Agnieszka Głuszek przyznała następujące…
18 czerwca 2021

STOISKO Z SOKAMI NA FESTYNIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Dnia 17 czerwca 2021 r.  odbył się przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy Festyn z okazji Dnia Dziecka. Świetlica Aktywator czynnie włączyła się w organizację atrakcji, serwując…
16 czerwca 2021

Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”

Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka…
15 czerwca 2021

Spotkania informacyjne w sprawie rekrutacji do projektu

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci z terenu gminy Pierzchnica na spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji do projektu “Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”: W Świetlicy Aktywator…