Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy realizuje zadania: ,,Prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w Podlesiu” oraz ,,Prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w Maleszowej”