„Znajdziesz mnie w bibliotece” – zajęcia z Odziałem I przedszkolnym