„Znajdziesz mnie w bibliotece” – zajęcia z Oddziałem V przedszkolnym