I Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego WYSOKIE rymowanie.